Eilandje

Cadixwijk - Kattendijkdok-Oostkaai

Kattendijkdok-Oostkaai

De Kattendijkdok Oostkaai startte in 2015 aan een ware metamorfose.  De nieuwe aanleg voorziet aan beide kanten van de straat een voetpad en een comfortabel fietspad in rode asfalt. De nieuwe rijweg ligt aan de kant van het dok met in elke richting één rijstrook voorzien van parkeerstroken afgewisseld met boomvakken.

Aan de kant van de huizen ligt de nieuwe trambaan.  Ook tussen de trambaan en het fiets- en voetpad langs de huizen komen verschillende boomvakken.  In totaal worden er 100 bomen geplant in de Kattendijkdok Oostkaai.

Fasering van de werken

Vanaf 7 september 2015 startte de heraanleg van de Kattendijkdok Oostkaai en de August Michielsstraat. De werken verlopen in vijf grote fases.  Zo blijft de wijk bereikbaar voor de bewoners en de gebruikers.

Fase 1: Aanleg tijdelijke rijweg en fietspad

Op 7 september 2015 startte de aannemer met de aanleg van een tijdelijk fietspad langs de kade, een tijdelijke rijweg langs de magazijnen en een ondergronds pompstation.  Deze werken namen een 3-tal maanden in beslag. Tijdens deze werken kon het verkeer gewoon de Kattendijkdok Oostkaai blijven gebruiken.  Ook parkeren in de straat bleef mogelijk.

Fase 2: kruispunt August Michielsstraat - Kempenstraat

Op 29 september 2015 startte de aannemer op het kruispunt van de Augustmichielsstraat met de Binnenvaartstraat en de Kempenstraat. Hierdoor was de Kempenstraat enkel nog voor lokaal bestemmingsverkeer toegankelijk. Fieters konden wel altijd door. Deze werken namen een drie-tal maanden in beslag.

Fase 3: Aanleg rijweg Kattendijkdok Oostkaai

Na de aanleg van de tijdelijke rijweg kon de echte heraanleg van de Kattendijkdok Oostkaai van start gaan.  Deze fase is momenteel in uitvoering.  Tijdens deze werken kan het autoverkeer over de tijdelijke rijweg.  Ook de woningen en bedrijven blijven steeds bereikbaar. Aan de Cadixstraat komt er een verbinding met de tijdelijke rijweg.

Fase 4: Aanleg August Michielsstraat

De aanleg van de August Michielsstraat startte begin 2016 en werden einde mei 2016 afgerond.

Fase 5: Aansluitingen met Londenstraat en Mexicobruggen

In de vijfde en laatste fase worden de verbindingen tussen de nieuwe rijweg en de Londenstraat en de Mexicobruggen gemaakt.  Deze aansluitingen gebeuren in twee delen zodat het verkeer steeds door kan.  Deze werken zijn afgestemd met de renovatie van de Mexicobruggen.  De laatste fase is voorzien einde 2016 en begin 2017.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief met werfinformatie specifiek voor het Eilandje en de heraanleg van de Kattendijkdok-Oostkaai.  Onder 'Waar werken we nu' kan u alle laatste werfinformatie terugvinden.