Eilandje

Start werken Napelsstraat

Vanaf maandag 24 april start de heraanleg van de Napelsstraat, het gedeelte tussen de  August Michielsstraat en de Indiëstraat. De riolering en de weg worden er vernieuwd. Het einde van de werken is voorzien in oktober 2017.

In een eerste fase wordt hoofdzakelijk gewerkt tussen de Rigastraat en de Indiëstraat en aansluitend tot de August Michielsstraat.

Werfzone
De volledige Napelsstraat wordt gedurende de werken afgesloten voor het autoverkeer. Voor voetgangers wordt een passagestrook voorzien van 1,5 meter langs de gevelzijde. Ten zuiden van elk kruispunt worden oversteekplaatsen voorzien richting de aangrenzende straten.

Toegankelijkheid garages tijdens de werken
De parkeergarages in de Napelsstraat blijven toegankelijk zolang de werken dit toelaten. Begin mei worden de parkeergarages in het gedeelte tussen de Cadixstraat en de Indiëstraat afgesloten. De maatregelen voor de ontsluiting/afsluiting van de parkeergarage van het woongebouw Cadiz worden eerstdaags gecommuniceerd met de gebouwbeheerder.

Minder hinder-vergunning voor garagehouders
Eigenaars of huurders van een garage hebben gedurende de werken recht op een minderhinder-vergunning. Met deze tijdelijke vergunning kunt u vrij parkeren in de buurt. Op www.parkereninantwerpen.be > Vergunningen > Minderhindervergunning kunt u een aanvraagformulier downloaden. Voor meer informatie kunt u terecht bij GAPA op het nummer 03 727 16 60 of via een mail naar info@gapa.antwerpen.be.

Leveringen en verhuisbewegingen
Uitzonderlijke leveringen en verhuisbewegingen kunnen gefaciliteerd worden mits tijdige afspraken (= 10 werkdagen) en voor zover de werken dit toelaten. U kunt hiervoor contact opnemen met aannemer DCA op het nummer 014 62 22 11.

Bereikbaarheid Genuastraat, Cadixstraat en Rigastraat
De Genuastraat, Cadixstraat en Rigastraat blijven toegankelijk voor alle verkeer vanuit de Kempischdok-Westkaai. Gedurende de werken geldt  in deze straten dubbelrichtingsverkeer met een keerlus op het einde van de straat. Gelieve het parkeerverbod in deze zone te respecteren voor het comfort van alle weggebruikers.

Eigenaars van een parkeergarage in de Cadixstraat, gelegen aan het nieuwe wijkplein, zullen een tijdelijke toegang krijgen aan de zijde van de Kattendijkdok-Oostkaai.

Autovrij wijkplein Cadix
Na de werken vormt het centrale gedeelte van de Napelsstraat een onderdeel van het autovrije wijkplein Cadix. De centrale zone zal dan enkel nog toegankelijk zijn voor het laden en lossen tot 11 uur, mits toezicht van een nummerplaatherkenningssysteem (ANPR). Meer concrete informatie over dit systeem volgt tegen het einde van de werken.

Opening nieuwe wijkplein op 10 juni
Verder nodigen we u graag van harte uit op zaterdag 10 juni voor de opening van het nieuwe wijkplein. Alle buurtbewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging in de bus.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij AG VESPA, op het nummer 03 259 28 10 of via info@vespa.antwerpen.be.