Eilandje

Werken Cadixwijk - oktober 2017

Kattendijkdok-Oostkaai
De werken aan de helling van de Mexicobruggen op de Kattendijkdok-Oostkaai werden eind september 2017 afgerond. Begin oktober wordt de steenslagzone, die er lag voor de werkzaamheden in het gebouw Cadiz, vervangen door grindgazon. Die zone met grindgazon blijft behouden tot de aanleg van de traminfrastructuur van Noorderlijn in 2018.

Met de afronding van de werken aan de Kattendijkdok-Oostkaai werd de toegankelijkheid van de kade terug hersteld tot voetgangerszone. Eigenaars of huurders van gebouwen langs de kade hebben via de slagboom ter hoogte van de Mexicobruggen uitzonderlijk toegang voor het laden en lossen van goederen.

Schengenplein – Napelsstraat
Eind september is de aannemer gestart met de laatste fase van de aanleg van de Napelsstraat, tussen de parkinginrit van het gebouw Cadiz en de August Michielsstraat.

Midden november wordt de wegenis van de Napelsstraat definitief opengesteld, waarbij alle huidige toegangen van het Schengenplein langsheen de Kattendijkdok-Oostkaai definitief afgesloten worden.

De voetgangerszone van het Schengenplein, tussen de Rigastraat en de Cadixstraat, is uitgerust met cameratoegangscontrole (ANPR). Die wordt door de stedelijke diensten operationeel gesteld nadat hetzelfde systeem volledig operationeel is in ‘t Groen Kwartier. In afwachting worden er tijdelijke maatregelen genomen om het autovrije karakter van het Schengenplein te garanderen.

De aanleg van de speeltuin voor jongeren op het Schengenplein, de groenaanleg en de sorteerstraten in de Napelsstraat worden uitgevoerd tijdens de winterperiode 2017/2018.

Cadix Noord
In oktober 2017 starten de werken Cadix Noord in het gebied ten noorden van de Madrasstraat. De nodige infrastructuur voor de ontwikkeling van de bouwpercelen langsheen de zuidelijke dokrand De kern van het verhaal is de lange geschiedenis van uitwisseling tussen de stad en de wereld.van het Houtdok wordt aangelegd. Ook de noodzakelijke voorzieningen voor 34 ligplaatsen voor woonboten langs die kade worden aangelegd.

De werken worden uitgevoerd in 5 fasen:

  • Fase 1 en 2: aanleg nutsinfrastructuur, wegenis, riolering en groenaanleg tussen de Madrasstraat en Houtdok-Zuidkaai.
  • Fase 3: definitieve aanleg van de Madrasstraat
  • Fase 4: aanleg van de verlaagde dokrand aan de noordzijde van het Kempischdok
  • Fase 5: grondsanering en bouwrijp maken van de bouwpercelen langsheen de Madrasstraat/Houtdok-Zuidkaai

De uitvoering van fase 1 en fase 2 wordt opgestart vanaf 9 oktober 2017 en zal duren tot de zomer van 2018. Tijdens de uitvoering van die werken zal de parkeerstrook ten noorden van de Madrasstraat permanent afgesloten zijn. Om de nieuwe nutsvoorzieningen aan te sluiten op de bestaande infrastructuur van de Cadixwijk, zal de Madrasstraat in de periode oktober – november ook enkele dagen afgesloten zijn voor doorgaand verkeer ter hoogte van de kruispunten Portostraat en Pireausstraat.

De realisatie van de volgende fasen van dit project zijn voorzien tegen eind 2018, aansluitend op de huidige infrastructuurwerken van het Havenbedrijf.

Bouwblok D2 – Piraeusstraat/Binnenvaartstraat                                        
De realisatie van de private bouwprojecten ‘Indianatie’ en ‘Kaai 38’, tussen de Pireausstraat en de Binnenvaartstraat, werd in de zomer van 2017 afgerond. Vanaf oktober 2017 worden de voetpaden en parkeerplaatsen rondom die bouwprojecten aangelegd.

De werken starten eind oktober 2017 ter hoogte van de inritten van de ondergrondse parkings in de Pireausstraat en worden in verschillende delen in tegenwijzerzin uitgevoerd (Pireausstraat – Indiestraat – Binnenvaartstraat – Madrasstraat – Pireausstraat). De werken zullen drie maanden duren. De aannemer zal de betrokken bewoners en bedrijven per brief verwittigen van de precieze start van de werken.

De gebruikers van de ondergrondse parking in de Pireausstraat dienen er bij de start van de werken rekening mee te houden dat die parkings niet toegankelijk zullen zijn voor minimaal 3 weken. Eigenaars of huurders van een garage hebben recht op een minderhindervergunning. Dat is een tijdelijke vergunning waarmee u vrij mag parkeren in de buurt.

Op www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren/vergunningen/aanvraag-minderhindervergunning kan u een aanvraagformulier downloaden. Voor meer informatie kan u terecht bij Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (mobiliteitenparkeren@stad.antwerpen.be).