Eilandje

Werken Cadixwijk - november 2017

Bouwblok D2: Piraeusstraat - Binnenvaartstraat
De realisatie van de private bouwprojecten ‘Indianatie’ en ‘Kaai 38’, tussen de Pireausstraat en de Binnenvaartstraat, werd in de zomer van 2017 afgerond. Vanaf maandag 13 november 2017 worden de voetpaden en parkeerplaatsen rondom die bouwprojecten aangelegd.

De werken starten maandag 13 november 2017 ter hoogte van de inritten van de ondergrondse parkings in de Pireausstraat en worden in verschillende delen in tegenwijzerzin uitgevoerd (Pireausstraat – Indiestraat – Binnenvaartstraat – Madrasstraat – Pireausstraat). De werken zullen drie maanden duren. De aannemer zal de betrokken bewoners en bedrijven tevens per brief verwittigen. De verschillende signalisatieplannen (opgedeeld in 8 verschillende fases van 23/10/’17-19/02/’18) en de bereikbaarheid van de gebouwen vind je via signalisatie en bereikbaarheid bouwblok D2.

De gebruikers van de ondergrondse parking in de Pireausstraat dienen er bij de start van de werken rekening mee te houden dat die parkings niet toegankelijk zullen zijn voor minimaal 3 weken. Eigenaars of huurders van een garage hebben recht op een minderhindervergunning. Dat is een tijdelijke vergunning waarmee u vrij mag parkeren in de buurt.

Op www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren/vergunningen/aanvraag-minderhindervergunning kan u een aanvraagformulier downloaden.

Voor meer informatie kan u terecht bij Mobiliteit en Parkeren Antwerpen via mobiliteitenparkeren@stad.antwerpen.be.

Bewoners die gedurende de werken een verhuis wensen te organiseren, worden verzocht contact op te nemen met  AG VESPA voor verdere concrete afspraken met aannemer Krinkels.

Hiervoor kan u contact nemen met AG VESPA  via info@vespa.antwerpen.be of via 03/259 28 10.

Schengenplein - Napelsstraat
Vanaf 15 november wordt de wegenis van de Napelsstraat definitief opengesteld, waarbij alle huidige toegangen van het Schengenplein langsheen de Kattendijkdok-Oostkaai definitief afgesloten worden.

De voetgangerszone van het Schengenplein, tussen de Rigastraat en de Cadixstraat, is uitgerust met cameratoegangscontrole (ANPR). Die wordt door de stedelijke diensten operationeel gesteld nadat hetzelfde systeem volledig operationeel is in ‘t Groen Kwartier. In afwachting worden er tijdelijke maatregelen genomen om het autovrije karakter van het Schengenplein te garanderen.

De aanleg van de speeltuin voor jongeren op het Schengenplein, de groenaanleg en de sorteerstraten in de Napelsstraat worden uitgevoerd tijdens de winterperiode 2017/2018.