Eilandje

Eilandje in ontwikkeling

Gebiedsontwikkeling Eilandje

Het Eilandje is een voormalige karaktervolle havenbuurt, gelegen tussen de historische binnenstad en de huidige haven. De stad wil dit stadsdeel omvormen tot een bruisende stadswijk aan het water. Het maritieme verleden krijgt een plek in de hedendaagse dynamiek. Vanuit een sterke visie en een stevig plannenkader, wordt het gebied met respect voor het rijke verleden en het maritieme karakter, omgevormd tot een volwaardige, levendige stadswijk.

De deelwijk Oude Dokken staat zowat helemaal op punt. De Cadixwijk wordt een nieuwe woonwijk aan het water en de Montevideowijk wordt de cultureel-historische trekpleister. Elke deelwijk krijgt een sterke eigen identiteit.In een tweede fase zal de herontwikkeling verder opschuiven richting haven. De prominente aanwezigheid van water, de veelheid aan open ruimte en de verschillende types bebouwing maken deel uit van de charme en het typische karakter van het Eilandje.

Het masterplan Eilandje vormt het beleidskader voor alle private en publieke ontwikkeling, waarnaast de beeldkwaliteitsplannen de visie weergeven op publieke ruimte en architectuur.


Meer weten?

www.agvespa.be

Werken in de Cadixwijk

Sinds 2015 worden er belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de Cadixwijk. De heraanleg van de Indiëstraat en de kade Binnenvaartstraat zijn reeds afgerond. Sinds november 2015 is de heraanleg van de August Michielsstraat en Kattendijkdok Oostkaai in uitvoering. Eind 2016 wordt er gestart met de aanleg van het nieuwe Wijkplein Cadix (oostelijk deel) en de heraanleg van de Napelsstraat. In de loop van 2017 is de start voorzien van de aanleg van het openbaar domein Cadix Noord, gelegen ten noorden van de Madrasstraat.

Alle info over deze werken kan u terugvinden onder 'Waar werken we nu'.