Eilandje

Waar werken we nu - Kattendijkdok Oostkaai - Wijkplein Cadix

Situatie vanaf december 2016

De heraanleg van de Kattendijkdok Oostkaai is bijna afgerond. Vanaf eind november 2016 zal  het doorgaand verkeer in de Kattendijkdok Oostkaai over de nieuwe rijbaan kunnen rijden. Eind 2016 wordt er nog gewerkt aan de aansluiting naar de Londenstraat. Na de restauratie van de Mexicobruggen zal de heraanleg gebeuren vanaf de Madrasstraat tot aan de Mexicobruggen.

Begin november 2016 start de aanleg van het Wijkplein Cadix en de heraanleg van de Napelsstraat. Deze werken zullen in twee fasen uitgevoerd worden. Fase 1 betreft de heraanleg van de voormalige douaneparking en Cadixstraat. Fase 2 betreft de heraanleg van de Napelsstraat, voorzien in het voorjaar 2017.

Doorgaand verkeer naar de haven

  • Ter hoogte van de Londenstraat  via de tijdelijke rijweg op de trambaan
  • Eén rijstrook in elke richting tot aan de August Michielsstraat

Lokaal verkeer voor de Cadixwijk:

  • Via de Madrasstraat, Indiestraat of August Michielsstraat
  • Het kruispunt Cadixstraat – Kattendijkdok Oostkaai is permanent afgesloten
  • De Cadixstraat is tijdelijke onderbroken voor de werken, erftoegangen voor voertuigen zijn mogelijks onderbroken voor de uitvoering van de werken

Voetgangers en fietsers

  • Woningen en bedrijven blijven bereikbaar

Tijdelijke parkings

  • De zone langsheen het Kattendijkdok wordt enkel nog toegankelijk voor aangelanden, via een toegangscode van de dienst Stadshavenkapitein
  • De tijdelijke parkings aan de dokrand worden terug kadegebied
  • De tijdelijke parkings aan de Madrasstraat worden vanaf eind november terug ingenomen als werfzone

Openbaar Vervoer
  • De bus blijft zijn normaal traject volgen op de heraangelegde Kattendijkdok Oostkaai